«Відкриваймо Харківщину»

Завантажити    ПОЛОЖЕННЯ про проведення студентського конкурсу на кращу авторську екскурсію «Відкриваймо Харківщину»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
28.02.2019 р. №18
з редакційними правками наказ ОКЗ «ХОМЦТ» від 04.03.2019 р. №20

 

 

 

                          

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення студентського конкурсу на кращу авторську екскурсію «Відкриваймо Харківщину»

I. Загальні положення

1.1. Положення є підставою для проведення студентського конкурсу на кращу авторську екскурсію «Відкриваймо Харківщину» (далі – Конкурс) та визначає цілі, задачі, терміни організації та проведення конкурсу, порядок подачі заявок та участь, критерії конкурсного відбору та нагородження переможців. Конкурс проводиться за ініціативи ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», КУ «Харківський обласний центр молоді» та закладів вищої освіти Харківської області, які входять до міжвузівського об’єднання «Платформа розвитку туризму» за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти, які навчаються у закладах вищої освіти Харківщини незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, аспіранти.

1.3.  Засновником Конкурсу є ОКЗ «ХОМЦТ» (далі Засновник) за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації в партнерстві з КУ «Харківський обласний центр молоді».

1.4. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Засновник, а саме:

- підготовку інформаційних повідомлень про Конкурс (прес-релізи, інформаційні листи, оголошення результатів);

- прийом, реєстрацію заявок від претендентів на участь у Конкурсі;

- методичну, організаційну допомогу і технічне забезпечення проведення Конкурсу;

- координацію роботи конкурсної комісії;

- організацію церемонії нагородження переможців.

1.5.  Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Конкурсна комісія, яка утворюється наказом Засновника.

1.6. Конкурс оголошується наказом та оприлюднюється на офіційному сайті Засновника.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 3).

ІІ. Завдання Конкурсу

2.1. Залучення студентської молоді до екскурсійної діяльності як до унікального способу вивчення історії рідного краю, популяризації туристичного потенціалу Харківщини, розвитку власних творчих здібностей, отримання професійних навичок з організації екскурсійної діяльності, включаючи практику публічних виступів.

ІІІ. Вимоги подачі конкурсних заявок та прийому конкурсних робіт

3.1. Екскурсія може бути створена на будь-яку тему та проходити як територією м. Харків так і  в межах Харківської області.

3.2. Учасниками конкурсу можуть бути студенти будь-якого курсу  закладу вищої освіти, які входять до міжвузівського об'єднання "Платформа розвитку туризму" та інші.  Участь у конкурсі  індивідуальна або колективна.
3.3. Конкурсні заявки з матеріалами додатків подаються до Конкурсної комісії автором/авторами. На Конкурс приймаються оригінальні роботи,  які відповідають ідеології авторської екскурсії (актуальність та новизна теми, оригінальний авторський підхід до викладу матеріалу, стилістична єдність тексту)  та демонструють високий творчий рівень автора (ів).
3.4. Оформлення конкурсної заявки 

Заявка учасника (ів) з підписом автора(керівника творчої групи), оформлюється згідно з додатком до цього Положення (у додатку №1). До заявки додається ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду автора (лідера групи).

Готова конкурсна робота. Текст авторської екскурсії надається  у форматі Word, шрифт 14, міжрядковий інтервал 1,5. На титульному аркуші роботи вказується: повна назва закладу вищої освіти, прізвище учасника (ів), назва екскурсії,  ПІБ керівника-куратора із зазначенням займаної ним посади. Оформлюється технологічна карта екскурсії (додаток № 2). Обсяг тексту від 20 сторінок А4 формату. Обов'язковий список використаних джерел. Нумерація позначається в правому верхньому куті. Скорочення слів не допускається. Матеріали портфеля екскурсовода, розташовується на сторінках додатків після основного тексту.

3.5. Після відбору в першому етапі конкурсу, подається відеосюжет, на якому автор (ри) у якості екскурсоводів презентують авторську екскурсію безпосередньо на означеному екскурсійному маршруті. Технічні вимоги до відео: MPEG4, AVI.

3.6. Заявки та конкурсні роботи  приймаються за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 4 під'їзд, 1 поверх, Харківський обласний туристсько-інформаційний центр, пн. – пт. з 10.00 до 17.00.

ІV. Проведення Конкурсу

4.1. Перегляд робіт учасників буде проходити в приміщенні Харківського обласного туристсько-інформаційного центру за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 4 під'їзд, 1 поверх.

4.2. Критерії оцінки творів:

  • відповідність до цілей, завдань, тематики та умов конкурсу;
  • оригінальність, новизна ідеї;
  • відповідність змісту обраної тематики;
  • глибина розкриття теми;
  • достовірність і точність інформації;
  • логічна послідовність побудови маршруту екскурсії та відбору екскурсійних об’єктів;
  • використання інноваційних методів проведення екскурсій;
  • зміст портфеля екскурсовода (наявність і якість матеріалів);

4.3. Етапи проведення Конкурсу:

I етап:

(з 1 березня до 20 березня) – прийом і обробка заявок та конкурсних робіт (в письмовій формі);

(з 20 березня до 29 березня) – оцінювання та відбір конкурсних робіт до участі в другому турі;

II етап:

(з 1 квітня по 19 квітня) – прийом відеоматеріалів (відібраних кращих робіт);

(з 22 квітня по 30 квітня) – оцінювання та відбір відеоматеріалів;

III етап:

(з 1 травня по 14 травня) – презентація авторських екскурсій лідерами конкурсу;

(з 15 травня по 17 травня) – підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу.

4.4. Для організації та проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом Засновника.

4.5. До складу конкурсної комісії входять представники ОКЗ «ХОМЦТ», КУ «ХОЦМ», туристичного бізнесу, експерти з екскурсійної діяльності, благодійних фондів, партнери тощо (за згодою).

4.6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

4.7. Документація з проведення Конкурсу зберігається у Засновника протягом трьох років.

V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

5.1. За підсумками конкурсу конкурсна комісія визначає I, II і III місця. Переможцям вручаються дипломи та призи. 

5.2. Конкурсна комісія має право запропонувати спеціальні номінації, обґрунтувавши свою пропозицію.

5.3. Рішення конкурсної комісії апеляції не підлягає. Відповідальність за формування конкурсної комісії покладається на організаторів конкурсу.

5.4. Конкурсні роботи, за умов згоди учасників конкурсу, можуть бути в подальшому використані у практичній діяльності  Харківського обласного туристсько-інформаційного центру, з повним збереженням авторського права  та презентацією на сайті ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму».

VI. Фінансування Конкурсу

6.1. Витрати на підготовку, оформлення та подання робіт до Засновника здійснюються за рахунок авторів екскурсій.

6.2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не заборонені чинним законодавством України.

Координати Засновника:

61022, м. Харків, пл. Свободи 5, 7 під., 5 поверх, каб. 796, 799, обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
E-mail: tic_khatukr.net
Контактні телефони: +380 (57) 757 45 13
Офіційний сайт: http://www.omctur.kh.ua

Додаток № 1

ЗАЯВКА

на участь у Конкурсі на кращу авторську екскурсію

 «Відкриваймо Харківщину»

  1. П.І.Б. (повне) автора (керівника творчої групи) конкурсної роботи.
  2. Назва закладу вищої освіти; ПІБ керівника-куратора із зазначенням займаної ним посади.

3. Назва роботи.

4. Короткий опис роботи – не більше 10-15 речень

5. Контактний телефон (з кодом).

6. Адреса електронної пошти (E-mail).

З умовами участі в конкурсі ознайомлений (-а) та згоден (-а).

 

Дата                                                                                                Підпис 

                                                   Додаток № 2

Технологічна карта

Тематика екскурсії:

Назва:

Мета:

Маршрут екскурсії:

Тривалість екскурсії:

Ділянки (етапи) маршруту

Місця зупинок

Об'єкти показу

Тривалість

Найменування підтем і перелік основних питань

Організаційні  вказівки

Методичні  вказівки

       

 

 

 

               

                                                                                                                                     

                                                                                                              

 

Додаток №3

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________ ________­­­__,

                                                                                (П. І. Б. повністю)

(ІПН________________________) даним документом надаю згоду Обласному комунальному закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» на обробку моїх особистих персональних даних з дати її підписання строком не більш ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки з метою забезпечення реалізації діяльності ОКЗ «ХОМЦТ», відповідно до Статуту ОКЗ «ХОМЦТ»  та діючого законодавства України.

         З цією метою передаю ОКЗ «ХОМЦТ» бази персональних даних інформацію про мої прізвище, ім’я  та по батькові, дату народження, місце проживання, ідентифікаційні податкові номери, паспортні дані, тощо.

        Персональні дані також можуть бути використані Распорядником або третіми особами виключно в межах Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI.

        Мені відомо, що після надання письмової моєї згоди ОКЗ «ХОМЦТ» бази персональних даних мої відомості будуть внесені у базу персональних даних, тому не вимагаю від нього письмового узгодження мене про внесення моїх персональних даних до бази персональних даних.

 

«____» ____________ 20___ року                    ___________________________

       (підпис)