Проект: «Нам є ким пишатись»

Проект: «Нам є ким пишатись»

Розробник проекту: ОКЗ «Харківський обласний туристсько-інформаційний центр»

Мета проекту:

 • Урізноманітнення екскурсійних маршрутів шляхом  популяризації видатних особистостей Харківської області, покращення якості обслуговування туристів,  створення позитивного туристичного  іміджу, збільшення туристичного потоку до Харківської області.

Цільова аудиторія:

 • Краєзнавці, етнографи, історики, екскурсоводи, представники вищих навчальних закладів, органів державної влади, представники культурних закладів ( бібліотек, музеїв), туристичні агенції, громадські організаці

Завдання:

 • Поширити інформацію про видатних відомих і маловідомих харків'ян.
 • Дослідити цікаві факти з їхнього життя та можливість їх використання в екскурсійних програмах.
 • Розробити цикл туристичних маршрутів по Харківській області
 • Оновити існуючі екскурсійні програми інформацією про видатних харків'ян.
 • Популяризувати відомості про  видатних особистостей Харківщини через  засоби масової інформації,  соціальні мережі

Етапи реалізації проекту:

І етап  проекту:

 • збір та систематизація історіографічних матеріалів про видатних людей Харківщини;
 • створення експозиції в Обласному турисько-інформаційному центрі постійно діючої експозиції  про видатних харків'ян;
 • на базі ТІЦ проведення круглих столів, семінарів, презентацій,  зустрічей краєзнавців, екскурсоводів, представників туристичних кафедр вищих
 • навчальних закладів, туристичних агенцій, а також  людей, які цікавляться розвитком туризму на Слобожанщині.
 • розробка нових та оновлення існуючих  туристичних маршрутів;
 • проведення інфотурів для представників туристичної галузі.

ІІ етап проекту:

 • поширення інформації через засоби масової інформації, інтернет, соціальні мережі про видатних особистостей і їх внесок у розвиток науки, культури, мистецтва;
 • підготовка рекламно-інформаційних матеріалів,  видання збірки екскурсійних маршрутів із циклу «Видатні харків'яни»;
 • співпраця з  іншими регіонами України щодо створення спільних маршрутів про видатних харків'ян, обмін досвідом.

Очікувані результати:

 • створення нових туристичних маршрутів;
 • покращення якості екскурсійних програм та туристичних маршрутів;
 • збільшення туристичного потоку в райони (міста, селища) Харківської області.