Відбулося засідання міжвузівського об’єднання «Платформа розвитку туризму»

23 січня 2019 року на базі ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» відбулося засідання міжвузівського об’єднання «Платформа розвитку туризму». Спільно з Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та закладами вищої освіти Харківщини було обговорено питання виконання плану спільних дій у сфері туризму на 2019 рік. Розглянуто питання щодо розробки та впровадження авторських екскурсій на території м. Харкова та сільських громад Харківської області, участі викладачів та студентів вишів у конкурсі на кращу авторську екскурсію. Та перспективи відкриття туристсько-інформаційних пунктів (представництв) на базі закладів вищої освіти та об’єднаних територіальних громад. 

Одним із стратегічних напрямів роботи ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» є продовження співпраці із закладами вищої освіти, які готують фахівців туристичної галузі. Представники кафедр туристичного бізнесу ЗВО ведуть активну роботу щодо розвитку внутрішнього туризму на Харківщині що значно зміцнює партнерство і підвищує цінності спільної діяльності. Така взаємодія з багатьма провідними закладами вищої освіти дозволить проведення спільних різноманітних заходів, обміни науковою та науково-методичною літературою, проведення стажувань студентів та аспірантів на базі ОКЗ «ХОМЦТ», підготовку та публікації інформаційно-методичних матеріалів за результатами спільних досліджень тощо.

Висловлюємо подяку колегам з Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківської державної академії культури, Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харківської державної академії фізичної культури, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка,  за конструктивне обговорення та активну участь у туристичному житті Харківщини!