Брошура : Методичні рекомендації ”Технологія розробки екскурсії”

Створення нової екскурсії з будь-якої теми – складний процес, що вимагає активної участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, ступеня практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію.

Підготовка нової екскурсії доручається творчій групі. У її склад включається від 3 до 7 чоловік, а в окремих випадках і більше, залежно від складності теми. В більшості своїй це працюючі в установі екскурсоводи. Часто в якості консультантів запрошуються фахівці різних галузей – науковці музеїв, викладачі вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл і т. д.

Зазвичай кожному з учасників творчої групи доручається розробка одного з розділів, однієї з підтем екскурсії. З метою контролю за роботою вибирається керівник творчої групи.

Повністю , в форматі pdf можна загрузити за посиланням нижче.